Velkommen i Ejerforeningen

KORNMARKEN

Ejerforeningen består af 16 rækkehuse og 33 lejligheder. .

Foreningens advokat er:

Advokatfirmaet
Tiendeladen, Aalborg

Foreningen har en postkasse i opgang nr. 25. Det er samtidig foreningens adresse.

Besked til bestyrelsen sker ved personlig henvendelse eller ved at lægge en seddel med navn i postkassen, som tømmes hver dag. Man kan også bruge e-mail.

Ejerforeningen er en selvstændig forening under ejerlauget Kornblomstvej, der omfatter alle ejerforeninger i området og administrerer veje, fortove og grønne arealer. Ejerlauget har 3 gårdmænd. 

Ejerne af haverne syd for rækkehusene har pligt til at holde disse rene for ukrudt - også i hækkene. Klipning af hækkene mod Skelagervej påhviler haveejerne. Hækkene skal være ens i højden.

 

Ejerforeningen  tilbyder

Vaskeri i kælderen under nr. 23

Vaskeriet kan bruges hverdage mellem 07 og 19, Søndag lukket. Vaskemønter købes tirsdag mellem kl. 17 og 18 i nr 27 st. th.

Der er tørrerum i kælderen under nr. 25, 27 og 59. Tøjet bedes fjernet fra tørrerummet når det er tørt, dog senest efter 24 timer. Der er tørresnor på plænen ud mod Kornblomstvej.

Festsal i kælderen under nr. 21 ca. 36 m2

Rummet bestilles ved formanden, som også har nøglen.

Der må ikke spilles højt efter kl. 22 af hensyn til andre beboere. Brugeren sørger for rengøring efter brug.

Der kan lånes klapstole og borde af foreningen til brug i egen lejlighed.

Stiger og Boremaskine

Stigerne ligger i kælderen under nr. 21. De kan lånes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Der er tre stiger: køkkenstige, wienerstige og en 6m skydestige. Desuden udlånes betonboremaskine i max en

 uge. Der betales 10 kr. pr. gang til nye bor.

Kortidsopbevaring af møbler m.v.

Der er et kælderrum under nr. 25, hvor man kan opbevare møbler m.v. Nøgle fåes hos formanden

Flag

Opbevares i værkstedet under nr. 19. Flaget kan lånes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Fællesantenne

Foreningen er tilsluttet STOFA-kabeltv.og Bredbånd Nord. Der kan frit vælges leverandør og programpakke. Ønsker om  ændringer aftales direkte med Stofa og Bredbånd Nord.

Orientering - i øvrigt

Kørsel med biler på græsarealer og gangarealer belagt med fliser er ikke tilladt; undtaget er kørsel på brandsti langs blokken ved nr. 25 og 27. Parkering på brandstien er forbudt.

Parkering på vendepladsen ved skraldespandene på Perikumvej er forbudt. Dog undtaget MC.

Luftning af hunde er forbudt i foreningens område -  på legeplads og græsarealer tilhørende Kornmarken.

Legepladsen, som vedligeholdes ved fælles hjælp, skal benyttes ved leg og boldspil. Legepladsen er til fri benyttelse for foreningens beboere.   

Malingsrester og malerbøtter samt elektronik afleveres til genbrugspladsen Over Kæret.

Storskrald er en gang om måneden, hvor kommunen afhenter storskrald. På vestre side af Perikumvej, er der ligeledes er opstillet en flaskecontainer. Her kan også afleveres brugte batterier. Se oplysning om tider i den husstand omdelte folder fra kommunen.  Se evt. www.skidt.dk

altanerne må ikke hænges sengetøj, vasketøj eller tæpper over gelænderet. Rystning /bankning af måtter og tæpper fra altanen må ligeledes ikke finde sted.

Rækkehuse og lejligheder har hver fået et fordelingstal, som bruges ved beregning af ejerbidraget.

Ejerbidraget opkræves én gang om måneden og betales via Nets (Pengeinstitutternes betalingsservice). Forfaldsdag er den 5. i måneden. 

Der er følgende gebyrer:

                      Indbetaling ved girokort                      25,- kr.

                       For sen indbetaling                            50, - kr.

                      Ved gentagne rykkere                        200,- kr.

Der er et kælderrum under nr. 25, hvor man i kortere tidsrum kan opbevare møbler og andre effekter. Nøglen lånes hos formanden.

Hjemmeside:

www.kornmarken.dk

Mailadresse: Perikumvej25@gmail.com

Tilbage til forside